De ontwikkelingsstadium van pup tot volwassen hond

 

De periode van 0-2 weken. Ze kruipen rond op zoek naar warmte die ze vinden in en bij hun nest genootjes en hun moeder. Drinken hun buikje vol. Nest fase gaat gekenmerkt door een op zelfbescherming gerichte motoriek.

Daarnaast is hij ,als hij niet slaapt, steeds op zoek met zijn zeer goed werkend neusje naar de tepel, gevuld met heerlijke warme melk. De moeder stimuleert en ruimt de ontlasting ondertussen op. Dit doet zij door over de buikjes/geslachtsdelen te likken.

Als de puppy's 2 weken oud zijn gaan de oogjes en oortjes open, maar de eerste weken ziet en hoort hij niets.

 

In de overgangsfase van 2-3 weken.

De melktandjes komen nu door. De pups leren zich op te drukken en te lopen. Het reukzin beter te ontwikkelen. De moeder ruimt nog steeds de ontlasting op, doch hoeft dit proces niet meer te stimuleren. Het is in deze fase zeer belangrijk dat de pup in aanraking komt met allerlei geluiden, op gepakt en geknuffeld worden enz. we noemen dit socialiseren.

Ook nemen ze waar dat ze zusjes en broertjes hebben waar ze mee gaan spelen.

Moet een pup met een navelbreuk geopereerd worden? 
 
Een navel breuk(je) is geen onbekend verschijnsel bij een pup. Dit kan ontstaan door de bevalling, maar in sommige lijnen komt dit blijkbaar meer voor dan in anderen nesten. Men kan een heel klein ‘bobbeltje’ voelen bij de navel. Een operatie is afhankelijk van hoe groot de navelbreuk is. Bij een grote breuk moet de hond geopereerd. Dit is echter uitzonderlijk. Meestal zijn de navelbreuken van dien aard dat er niets aan gedaan hoeft te worden. Richtlijn is dat navelbreuken van de grote die kleiner zijn dan één euro hoeven eigenlijk niet geopereerd te worden. Bij regelmatige massage is de kans heel groot dat het ‘breukje’ verdwijnt. Ook is mogelijk dat het vergroeid en er een ‘bultje voelbaar blijft. Bij een volwassen hond is dit moeilijk terug te vinden en al helemaal niet zichtbaar. De ervaring leert dat er nog al wat dierenartsen zijn die uit commerciële overwegingen of om u gerust te stellen navelbreuken opereren, waarvan er geen medische indicatie is. Wees terughoudend hiermee. Een operatie heeft altijd een risico. Vraag uw fokker om advies en een second opinion bij een andere dierenarts.
 

 

De socialisatie periode 4-12 weken.

De pup ontwikkelt de basisvaardigheden zoals leren lopen, springen, klimmen en je evenwicht bewaren.

Ze beginnen te spelen. Ook begint de fase van socialiseren deze is zeer belangrijk voor de rest van zijn leven.

Hij/zij moet nu met zoveel mogelijk [gedoseerd] nieuwe ervaringen, geluiden, kinderen, straat verkeer, andere mensen in aanraking komen.

 

 

12 weken tot 6 maanden.

 

De pup vertoond een sterke will to pleace. De jonge dame/heer wordt zich nu ook steeds meer bewust van zijn omgeving. Ze tasten ook af hoe de rangorde is verdeeld in uw gezin. Het knagen aan alles wat los en vast zit komt , doordat ze hun melk tandjes nu verruilen voor hun volwassen gebit. Ook de verdere fysieke prestatievermogen waarbij snelheid en kracht snel toenemen.

 

De pubertijd.

Deze periode,waar de eenen hond meer en de ander iets minder last van heeft vind plaats tijdens de 8/14 maanden.

Net als bij ons mensen probeert hij/zij de grenzen af te tasten en te verlegen.

Wees nu zeer consequent in uw opvoeding,dan komt u er "zonder kleerscheuren"door heen.

De hormoon huishouding begint zich nu ook te ontwikkelen. De hond wordt nu seksueel volwassen. Een teefje wordt loops,met de daar bij behorende gedrag veranderingen. En de reu begint zich territoriale gedrag te vertonen. Jammer genoeg doen veel mensen tijdens deze fase de hond de deur uit.

Wanneer u nu naar een goede hondenschool gaat en de hond nu zeer consequent opvoed dan is er echt niks aan de hand. Gun u zelf en uw hond een eerlijke kans.

 

De volwassenheid begint vanaf ongeveer 14 /18 maanden.

Het karakter van uw jonge volwassen hond is nu grotendeels gevormd. Er blijven zich echter verfijningen voor doen tot ongeveer drie jaar,maar ook deze ervaringen/en het aanleren na deze periode is nog van invoelt op zijn karakter alleen niet zo groot meer. Wat u nu te doen staat is lekker trainen, genieten, wandelen en pret maken met uw heerlijke vriend. Let op niet alle rassen ontwikkelen zich in het zelfde tempo. Ook de motoriek ontwikkeld zich bij ieder ras anders. De boven genoemde gegevens zijn ongeveer. Bij de border collies is een teef met 2 jaar volwassen en een reu met 2,5 jaar. Gekeken op zijn lichamelijke gesteldheid.